twitter
rss

Perkembangan Pendidikan Khas Masalah Penglihatan
1926       - Pembukaan St. Nicholas School oleh Gereja Anglican di Melaka
1931       - St. Nicholas School berpindah ke Pulau Pinang.
1948       - Pembukaan Princess Elizabeth School dengan kemudahan asrama oeh Jabatan
                  Kebajikan   Masyarakat di Johor Bahru
                - Pembukaan Institut Berasrama Pusat Latihan Gurney oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat
1953       - Pembukaan Institut Taman Harapan, Pusat Pertanian Temerloh (JKM)
1958       - Pembukaan Institut Taman Cahaya, Pusat Pertanian Sandakan (JKM)
1962       - Rancangan percantuman bagi pendidikan kanak-kanak cacat penglihatan di sekolah
                 rendah dan menengah biasa yang dipilih diperkenalkan.
1977       - Permulaan Latihan Perguruan Khas dalam bidang cacat penglihatan di Maktab Perguruan
                 Ilmu Khas, Cheras.
1978       - Penubuhan Jawatankuasa Utama Pembentukan Kod Braille Bahasa Melayu untuk
                 mengembangkan Sistem Kod Braie Bahasa Melayu.
1983       - Pembukaan Sekolah Menengah Berasrama Cacat Penglihatan, Setapak.
                - Pengambilalihan  Princess Elizabeth School oleh Kementerian Pendidikan sebagai sekolah
                  bertaraf penuh dengan nama SKPK Princess Elizabeth.
1984       - Penubuhan Jawatankuasa Kod Braille al-Quran dan Bengkel Penulisannya bagi tujuan
                 mengembangkan Sistem Kod Braille al-Quran.
              - Penubuhan Unit Perintis penerbitan dan Percetakan Braille/Rabun, Kementerian
                Pendidikan untuk menyediakan bahan-bahan dalam Braille khususnya buku teks dan
                 penyelenggaraan alatan Braille

Sumber ; Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan Khas (Zharulnizam Shah, 2010)

0 comments: